Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
La Generalitat vol desmantellar l'IGC
dimecres, 16 d'octubre de 2013 08:41
AddThis Social Bookmark Button

Firma mi petición

DECLARACIÓ EN DEFENSA DE L’INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA

A 2005, el Parlament de Catalunya va aprovar, amb la Llei 19/2005, la creació de l'Institut Geològic de Catalunya (IGC), organisme de servei públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a exercir les seves funcions.

Les funcions que l'Institut exerceix són, entre moltes altres: elaborar el mapa geològic de Catalunya i portar a terme programes de cartografia, bases de dades i sistemes d'informació sobre el sòl i el subsòl; desenvolupar i mantenir la xarxa sísmica; estudiar i avaluar els riscos geològics, inclòs el sísmic i el d'allaus; elaborar i fomentar estudis, treballs i avaluacions en el camp de la geologia i de les ciències que s'hi relacionen; assessorar i prestar assistència tècnica en el camp de la geologia i de les disciplines afins al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), altres departaments i altres administracions; supervisar, si se sol·licita, estudis geotècnics de terrenys; elaborar estudis sobre el sòl i el subsòl; establir protocols a seguir en l'elaboració dels estudis geològics, geofísics i geotècnics, i facilitar informació recollida en les bases de dades.

A més, l’IGC és un organisme fonamental per la definició i aplicació dels Plans Especials de Protecció Civil d’Emergències Sísmiques a Catalunya. (SISMICAT), per Inundacions a Catalunya (INUNCAT) i d'Emergències per Allaus a Catalunya (ALLAUCAT), plans que s’activen a partir o recullen les informacions generades pels tècnics de l’IGC.

 

El DTES de la Generalitat de Catalunya planeja suprimir l’IGC mitjançant la seva fusió amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la qual cosa posa en perill l’execució de les tasques i funcions per a les quals fou creada i el seu capital tècnic. En aquesta línea, el darrer divendres 11 d’octubre, es van acomiadar 8 treballadors de l’IGC, un 12% de la plantilla.