Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
Nous formularis de participació a l'ECCF
dijous, 21 de febrer de 2013 09:48
AddThis Social Bookmark Button

Es tracta de dos formularis. El primer recull informacions sobre persones i entitats que treballen en conservació de plantes (en sentit ampli, incloent-hi fongs, líquens, algues, briòfits i grups afins); el segon pretén identificar totes les accions de conservació dutes a terme fins avui als diversos territoris i per les diverses persones i entitats, tant públiques com privades. Els resultats dels formularis permetran analitzar l'estat de la qüestió, identificar les xarxes existents i detectar els buits que l'ECCF proposarà d'abordar.

Els formularis complimentats s’hauran de retornar a secretaria.eccf@gmail.com abans del dia 8 de març.

·         Enllaç al formulari sobre persones i entitats

·         Enllaç al formulari sobre accions de conservació

Igualment, existeix un formulari de participació genèric obert permanentment per trametre a l'ECCF propostes d'actuació i suggeriments.

 

Aquests acords, així com la precisió del calendari i activitats de l'ECCF, van ser tractats a la reunió del Grup Promotor de l'ECCF, celebrada recentment a la Facultat de Farmàcia de la UB (Foto esquerra, ECCF). A través d'un bànner, situat a la columna dreta del Portal BioC, es mantindrà un enllaç permanent amb l'ECCF per anar seguint els progressos del projecte. Igualment informarem de l'actualitat d'actes i convocatòries que es vagin produint.

 

Més informació