Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
Conclusions de les III Jornades de Conservació de Lleida
dimecres, 4 de juliol de 2012 13:10
AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS DE LES III JORNADES DE CONSERVACIÓ DE FLORA


Reunits a Lleida més de 100 investigadors, professionals del sector privat i de les administracions competents en conservació de flora, d’espais naturals, d’organitzacions naturalistes, jardins botànics, universitats, centres de recerca i persones i altres organitzacions compromeses en la conservació de la biodiversitat vegetal,


Reconeixem

Els progressos aconseguits en els dos anys transcorreguts des de la celebració de l’anterior edició de les Jornades (2010) en matèria d’estudi i coneixement, avaluació planificació, coordinació i execució d’accions de conservació de la flora, en especial pel que fa als fongs (inclosos els líquens) i plantes no vasculars amb la imminent publicació d’una ampliació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya, al mateix temps que

la minva de diversitat vegetal derivada de la pèrdua de l’extensió i de la qualitat dels hàbitats naturals, del canvi global i de l’explotació excessiva de recursos naturals, tant al nostre país com a tot el món, que segueix creixent, i de la insuficiència dels recursos (econòmics, de personal, legislatius, de coneixement, etc.) dedicats a mitigar els efectes d’aquesta pèrdua de diversitat, que han de ser incrementats en la línia dels compromisos fets públics pels governs i els acords internacionals

I, com a conclusió dels debats, ponències i comunicacions presentades, l’assemblea general de participants a les III Jornades de Conservació de Flora ha adoptat les següents


Resolucions

1.    Reconèixer la necessitat urgent d’estendre la conservació efectiva al conjunt de la flora és a dir als grups de plantes no vasculars (molses i hepàtiques), fongs (incloent-hi líquens) i algues, que tradicionalment han merescut escassa atenció i que formen part igualment del nostre patrimoni natural. Les espècies i poblacions amenaçades de tots els grups de vegetals en sentit ampli són mereixedores de mesures de protecció amb els corresponents recursos de recerca, conservació, legislació i educació ambiental.

2.    Mitigar el declivi observat en les espècies messícoles vinculades als sistemes agrícoles cerealistes, a través d’un pla d’acció específic que inclogui: a) el diagnòstic i l’avaluació a través d’una llista vermella sectorial; b) la valoració d’àrees d’espais agrícoles que puguin ésser catalogades amb objectius de conservació; c) l’establiment de propostes per a minimitzar l’impacte de la intensificació agrícola i pràctiques associades, incloent-hi la identificació de parcel•les amb gestió de qualitat; d) el desenvolupament de mesures agroambientals derivades de la nova PAC focalitzades en la preservació d’espècies de la flora messícola i e) la creació de programes de conservació in-situ i ex-situ específics per a la flora silvestre pròpia dels agrosistemes.

3. Donar suport als treballs de redacció d’una Estratègia Catalana de Conservació de Flora, que ha estat encarregada per la Generalitat de Catalunya a la Institució Catalana d’Història Natural, a través de la participació i aportació de propostes, com a instrument que ha de permetre la coordinació i la millor efectivitat en l’aplicació de mesures de conservació de les plantes amb el millor coneixement disponible i amb el compromís de tant de les persones implicades com amb un ampli suport de la societat catalana.

4.     Acordar la celebració d’unes IV Jornades de Conservació de Flora l’any 2014, per a les quals s’han rebut diversos oferiments d’organització i de possibles seus, que seran estudiades pel Comitè Científic i que comptaran amb el suport, manifestat explícitament, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 16 de juny de 2012

 

Més informació

Darrera actualització de dimecres, 4 de juliol de 2012 13:20