Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
Manifest per la biodiversitat a Catalunya
dimecres, 26 de maig de 2010 10:46
AddThis Social Bookmark ButtonREUNIDES en el marc de les Jornades sobre Biodiversitat. Ciència i gestió de la conservació del capital natural, fetes a Santa Susanna, els dies 5 i 6 de maig de 2010, les entitats sotasignants

 


RECORDEN que, tot i que l’any 2010 havia de significar l’aturada de la pèrdua de biodiversitat a Catalunya, Espanya i Europa, la realitat és que en aquests territoris continuen augmentant les tendències adverses a la biodiversitat, malgrat ser un component essencial del patrimoni natural.


PREOCUPATS pel fet que les pressions sobre la biodiversitat comporten una progressiva transformació, degradació i fragmentació dels hàbitats terrestres i marins i una explotació irresponsable dels certs recursos naturals ja amenaçats, com són els pesquers, i d'un bon nombre d'hàbitats i d'espècies amenaçats, com són els hàbitats esteparis i els sistemes dunars,  les quals deriven de la insostenibilitat del model productiu i  econòmic i territorial actual.


DENUNCIEN la pèrdua d’hàbitats i espècies clau, fins i tot a l'interior de diversos espais naturals que estan legalment protegits, així com pèrdues de la funcionalitat ecològica degudes a la fragmentació, tal com han documentat diverses avaluacions independents realitzades els darrers anys.


LAMENTEN que, malgrat aquesta tendència negativa, no es pugui encara valorar la magnitud de la pèrdua de biodiversitat que pateix el conjunt del país, degut a que el coneixement de molts grups d'organismes, especialment invertebrats, així com el seu estat de conservació segueix essent  deficient. A escala europea l'Estat espanyol, un dels hot spots de biodiversitat d’Europa, destaca pel fet que més del 50% de les espècies d’interès comunitari tenen un estatus desconegut. I també troben a faltar informació sobre l'impacte negatiu que les empreses i inversions catalanes causen en la biodiversitat d’altres països.


DEPLOREN que el govern de Catalunya, hagi estat incapaç de donar una resposta política adequada i conseqüent amb els compromisos internacionals vigents, la qual ha derivat en diverses denúncies i sancions europees. Tot plegat es reflecteix en una imatge pobre de Catalunya, com a país -abans capdavanter a escala espanyola en conservació de la biodiversitat-  i en una progressiva desconnexió respecte de les tendències europees al respecte.


Per tot això


INSTEN al govern de Catalunya
•     Que es doti el país dels instruments legislatius necessaris per a  la conservació efectiva de la biodiversitat, amb l’aprovació urgent, dins d’aquesta legislatura, de la Llei de Biodiversitat i Patrimoni Natural  i de l’ Estratègia per la Conservació Biodiversitat de Catalunya (compromisos del Pacte del Tinell).
•    Que es dugui a terme una reorganització administrativa profunda que permeti una cooperació efectiva entre les diverses administracions implicades en la conservació de la biodiversitat terrestre i marítima, per tal de millorar la seva eficàcia i reduir costos, disfuncions i burocràcia. Una peça clau d'aquesta reorganització hauria de ser l’Agència de Conservació de la Natura prevista.
•    Que es doti a les administracions competents dels mitjans necessaris superar els greus dèficit de planificació, gestió i avaluació que existeixen. Això inclou, entre altres, la tramitació urgent de tots els Plans Especials i Plans Rectors d’Ús i Gestió pendents i la realització i difusió d'avaluacions periòdiques. 
•    Que s'adoptin les mesures proposades en la primera avaluació del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya (2004) per millorar l'efectivitat de la gestió dels espais naturals protegits, que prioritzi la conservació de la biodiversitat, i que tingui realment en compte la recerca científica i el coneixement naturalista.
•    Que impulsi les mesures que siguin necessàries per reduir l'impacte negatiu a la biodiversitat mundial que causen algunes empreses o inversions catalanes fora del nostre país, i s'informi a la societat, amb transparència, de quina és la situació d'aquests impactes.

INSTEN al govern d'Espanya per tal :
•    Que s'aprovin i es duguin a terme les normes i plans d'acció previstos en l'Estrategia para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, que no han estat desenvolupats.
•    Que assumeixi plenament les seves responsabilitats de foment de la cooperació internacional i interautonòmica en matèria de biodiversitat, especialment pel que fa als espais de la xarxa Natura 2000,  el domini marítim, la regió pirinenca, i les zones estepàries, amb una perspectiva bioregional.

Consell Superior d'Investigacions Científiques
Institució Catalana d'Història Natural
Universitat Politècnica de Catalunya


Santa Susanna, 6 de maig de 2010

Darrera actualització de dimecres, 26 de maig de 2010 10:55