Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
Pla de Conservació de Biodiversitat a la Xarxa de Parcs
dissabte, 12 de desembre de 2009 17:19
AddThis Social Bookmark Button

 

Segons el resum de la jornada tramès pel  Servei de Parcs del DMAH,  el Programa de Conservació i Seguiment de la Biodiversitat dels espais naturals de Protecció Especial de Catalunya (PCSB) s’està redactant com un programa de conservació i seguiment de la biodiversitat capaç de proporcionar informació i eines de gestió per a tots els Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) gestionats
pel Servei de Parcs de la Direcció General del Medi Natural. Per tal d’establir un mètode de treball homogeni per l’elaboració del programa, es planteja una metodologia comuna basada en la metodologia del Marc Lògic (arbre de problemes, arbre d’objectius, accions...) i la metodologia proposada per EUROPARC-España per planificar la gestió dels espais naturals protegits.

L’objectiu final del PCSB és la conservació de la biodiversitat des d’un punt de vista global, entenent la biodiversitat com les espècies (algues, artròpodes, briòfits, flora, fongs, invertebrats, líquens i vertebrats) i hàbitats.

La duració del PCSB, un cop redactat i aprovat, és de 6 anys, de manera que aquest es podrà vincular al Pla Rector d’Ús i Gestió dels diferents espais. El PCSB s’anirà actualitzant i reavaluant en el temps, de manera que el mateix programa es converteix en un programa de seguiment en si mateix de l’estat de la biodiversitat i de les actuacions desenvolupades per assegurar-ne la seva conservació.

Més informació