Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
Nou catàleg de flora amenaçada al País Valencià
divendres, 29 de maig de 2009 18:47
AddThis Social Bookmark Button
NOVETAT
 
En la sessió del 22 de maig , el govern valencià va aprovar el nou Decret de creació del Catàleg valencià d’espècies de Flora Amenaçada (Decret 70/2009, DOCV de 26 de maig de 2009) que culmina el procés d’actualització de la normativa de conservació de flora dels territoris de parla catalana, després del balear (Decret 75/2005) i del català (Decret 172/2008).

El nou catàleg valencià desenvolupa, com el català, la normativa bàsica establerta a la Llei de Biodiversitat estatal (Llei 42/2007), encara que de manera força més completa.

El decret valencià declara 42 espècies En Perill, 83 Vulnerables, 109 Protegides No Catalogades i 164 Vigilades (les dues darreres són categories pròpies de la legislació valenciana que desenvolupa les competències en la matèria establertes a la Llei 42/2007). De les 398 espècies que resulten protegides, 397 són plantes vasculars, i una  (Riella helycophylla, protegida per la Directiva Hàbitats) és no vascular.

El nou decret regula també alguns aspectes nous de la llei de microreserves (com ara la seva extensió al medi marí) i preveu tot un seguit de mesures obertes a la participació de la comunitat científico-tècnica valenciana compromesa amb la conservació de la flora. Així, preveu la constitució d’un Consell Assessor de Flora Silvestre, (com preveuen també altres CCAA, com ara Balears, encara que no a Catalunya) i contempla també el paper de diverses altres entitats i institucions en l’estratègia de conservació (Bancs de Germoplasma, el Banc de Llavors Forestals, suport a herbaris, jardins botànics, etc.).

Més informació: