Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
Novetats bibliogràfiques
dimarts, 14 d'octubre de 2008 21:46
AddThis Social Bookmark Button


Protegits, de fet o de dret? Primera avaluació del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya.Josep M. Mallarach (coordinador de l’obra)
 
Volum col•lectiu que constitueix un nou volum de Treballs de la ICHN (vol. 15, 2008) i que va ser presentat el proppassat 17 de setembre a a Barcelona.

 Coordinació: Josep M. Mallarach Carrera
Edició científica: Eulàlia Comas Lamarca
Autors: Josep M. Mallarach Carrera, Josep Germain Otzet, Xavier Sabaté Rotés, Xavier Basora Roca
Disseny gràfic: Joan Cruanyes i Ràfols
Compaginació de textos, taules, gràfics i cartografia: GEA, Tractament Geogràfic del Territori, SL
Impressió: Speed Digitals
Primera edició: setembre de 2008
ISBN: 978-84-7283-969-4
Dipòsit legal: B-39807-2008

 

 

  • Enllaç al contingut del llibre (ICHN). També hi ha exemplars disponibles a la seu de la ICHN.

 CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS EN ARAGÓN. FLORA

Un dels dos volums del Catàleg d'espècies amenaçades d’Aragó (l’altre és el corresponent a la fauna), publicat recentment, en un format profusament il•lustrat

 Autors: Diversos autors
Enquadernació: Tapa tovaa
ISBN: 9788483800805
Primera Edició: Saragossa, 2008

  • Preu: 15 €


UICN - Revisió de l’estat de conservació de les espècies (2008)

 Amb motiu del Congrés Mundial de la Natura, que ha tingut lloc a Barcelona del 5 al 14 d’octubre, la UICN ha presentat les actualitzacions de les llistes vermelles disponibles a data d’octubre de 2008. A part dels documents que habitualment hom pot consultar al web de la UICN, han estat publicats dos fulletons monogràfics:


- Revisió de l’estat de conservació de les espècies (2008) (pdf )

- The IUCN Red List - a key conservation tool (2008)
Amb resums sobre què són les llistes vermelles, quin és el procediment de preparació de les llistes i quines espècies s’hi inclouen (versions descarregables)