Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
Restaurats els serveis de pol·linització eliminant flora exòtica
dimecres, 1 de febrer de 2017 11:31
AddThis Social Bookmark Button

 

Segons que publica Nature avui, l'equip de Christopher N. Kaiser-Bunbury i col·laboradors demostra que l'erradicació de formacions instal·lades de flora al·lòctona permet revertir l'alteració de l'ecosistema, de manera que es reinstauren les comunitats de pol·linitzadors i es recupera el funcionament reproductiu i la producció de llavors de les poblacions de flora autòctona.

L'illa de Mahé (Seychelles) on s'han dut a terme els experiments (Foto C. Kaiser - BBC)

 

En un termini relativament curt (8-14 mesos), des de l'eliminació de les espècies exòtiques, ha augmentat el nombre de flors obertes, el nombre de visites i la diversitat d'espècies de pol·linitzadors i la producció de fruits i llavors a les zones "aclarides" a l'illa de Mahé (Seychelles). Segons els autors, els resultats mostren que les restauracions de la vegetació poden millorar de manera mesurable la pol·linització, cosa que suggereix que la degradació de les funcions de l'ecosistema són, almenys parcialment, reversibles.

 

El grau de recuperació depèn de l'estat de degradació abans de la intervenció de restauració i de la proximitat de fonts de pol·linitzadors en el paisatge circumdant.

 

Més informació

  • Kaiser-Bunbury, C.N., J. Mougal, A. E. Whittington, T. Valentin, R. Gabriel,  J. M. Olesen & N. Blüthgen (2017). Ecosystem restoration strengthens pollination network resilience and function. Nature (2017) doi:10.1038/nature21071 - Enllaç a l'articl
  • Revisió de l'article 30/1/2017 - (Restoring native plants 'boosts pollination' by Helen Briggs: BBC)